αρχική

ΠΑΝΧΑΡΤ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

H ΠΑΝΧΑΡΤ – ΑΦΟΙ Πανόπουλοι ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1981 ως βιοτεχνική μονάδα επεξεργασίας χάρτου και παραγωγής συσκευασιών τροφίμων. Έκτοτε εξελίχθηκε σε μια σύγχρονη βιομηχανία με εύρος προϊόντων που καλύπτουν τους τομείς συσκευασίας και μεταφοράς αγαθών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Επενδύοντας διαρκώς σε νέες τεχνολογίες και ανθρώπινο δυναμικό, η ΠΑΝΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. δημιουργεί προϊόντα υψηλών τεχνικών προδιαγραφών, με κύριο στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΣΑΚΟΙ
ΦΙΛΜ
ΧΑΡΤΙΑ
ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στο πνεύμα της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην παραγωγική διαδικασία, η ΠΑΝΧΑΡΤ ακολουθεί άριστες πρακτικές, με εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, επιλογή βιοδιαποικοδομήσιμων πρώτων υλών και υδατοδιαλυτών μελανιών, καθώς και εφαρμογή διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας.

ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ

Τα βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα είναι φιλικά στο περιβάλλον και υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο. Η ορθή χρήση και απόρριψή τους σε συνθήκες προβλεπόμενες από τον σχεδιασμό τους επιτρέπει την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

Τηρώντας τη στρατηγική για συνεχή ανάπτυξη στον κλάδο της συσκευασίας, προσανατολιζόμαστε συνεχώς στο κτίσιμο αποτελεσματικών και μακροχρόνιων συνεργασιών, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αναλυτικά τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας για τα οποία έχει πιστοποιηθεί η ΠΑΝΧΑΡΤ.

"OK COMPOST INDUSTRIAL"
"OK COMPOST HOME"
ISO 9001
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001
Συστημα περιβαλλοντικης διαχείρισης
ΙSO 45001
Σύστημα διαχείρισης της υγείας
και ασφάλειας στην εργασία
ΚΛΕΙΣΙΜΟ