Βιοαποικοδομήσιμα

Τα βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα είναι φιλικά στο περιβάλλον και υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών με σεβασμό στη φύση και στον άνθρωπο. Η ορθή χρήση και απόρριψή τους σε συνθήκες προβλεπόμενες από τον σχεδιασμό τους επιτρέπει την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η ΠΑΝΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε, προσανατολισμένη στις εναλλασσόμενες ανάγκες του καταναλωτή και στις αξίες της περιβαλλοντικής προστασίας, παράγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά ένα ευρύ φάσμα βιοαποικοδομήσιμων προϊόντων, τα οποία περιλαμβάνουν σακούλες μεταφοράς, πιάτα, μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, μπολ μεταφοράς φαγητού, δοχεία διογκωμένης πολυστερίνης για παγωτό, κουταλάκια παγωτού και αναδευτήρες.

Bιοαποικοδομήσιμες σακούλες

Μέχρι το 2050 ο πληθυσμός της γης αναμένεται να ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι οι ανάγκες για τρόφιμα θα ξεπεράσουν τα 3 δισεκατομμύρια τόνους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες είναι η διαχείριση των αστικών αποβλήτων και η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Η κομποστοποίηση είναι αποδεδειγμένη λύση για τη μείωση των αστικών αποβλήτων. Για την περισυλλογή των οργανικών αποβλήτων υπάρχουν πλέον βιοαποικοδομήσιμες σακούλες, οι οποίες περιέχουν και ανανεώσιμη πρώτη ύλη που προέρχεται από τα μέρη των καρπών που δεν αξιοποιεί η βιομηχανία τροφίμων. Οι πιστοποιημένες κομποστοποιήσιμες σακούλες, δεν θα αλλοιώσουν το τελικό προϊόν (κομποστ) γιατί μπορούν να αποικοδομηθούν μαζί με τα οργανικά απόβλητα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ13432. Συγχρόνως βελτιώνεται θεαματικά η καθαρότητα των υπόλοιπων απορριμμάτων, με αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα ανακύκλωσής τους.

Διαδικασία κομποστοποίησης

Όλα ξεκινάνε από τον πολίτη και την «Διαλογή στην Πηγή»!

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας της ανακύκλωσης, ξεκινάει πάντα από τον πολίτη, όπου απαιτείται να γνωρίζει ποια είναι τα οργανικά απόβλητα που πρέπει να τοποθετηθούν χωριστά και να ενταχθεί ως πρακτική στην καθημερινότητά του.

Η τοποθέτηση των οργανικών αποβλήτων σε κομποστοποιήσιμη συσκευασία είναι βασική προϋπόθεση της επιτυχίας του εγχειρήματος ώστε να παραχθεί ένα ποιοτικό, αξιοποιήσιμο λίπασμα.

Η ενημέρωση και η παρότρυνση, μέσω διαφόρων εργαλείων από την πολιτεία, είναι κρίσιμο και απαραίτητο αρχικό στάδιο της διαδικασίας.

To σύστημα «Διαλογή στην Πηγή» πραγματοποιείται με την τοποθέτηση καφέ κάδων (ειδικοί κάδοι), που βρίσκονται δίπλα στους υπόλοιπους κάδους απορριμμάτων.

Με τη «Διαλογή στην Πηγή» επιτυγχάνεται η ανάκτηση των χρήσιμων υλικών πριν αυτά καταλήξουν να αναμειχθούν µε την υπόλοιπη μάζα των απορριμμάτων.

Τα οργανικά απόβλητα, από τους καφέ κάδους, συλλέγονται από ειδικά απορριμματοφόρα, όπως γίνεται και για τα αστικά στερεά απόβλητα και οδηγούνται σε εργοστάσια κομποστοποίησης, όπου υφίστανται ξεχωριστή επεξεργασία με σκοπό να παραχθεί εδαφοβελτιωτικό υψηλής ποιότητας

Στη συνέχεια, το παραγόμενο προϊόν θα αξιοποιηθεί για να αυξηθεί η γονιμότητα του εδάφους με άμεσα οικονομικά οφέλη για τον Δήμο, αφού θα έχουν εκτραπεί από την ταφή τουλάχιστον το 50% των οικιακών αποβλήτων αλλά και προφανή οφέλη για το περιβάλλον, αφού θα έχει επιτευχθεί η φυσική ανακύκλωση των μισών απορριμμάτων.

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία κάθε προγράμματος αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων, είναι η αυξημένη συμμετοχή των πολιτών και της προσήλωσης της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση.