Είδη συσκευασίας

Διάφορα προϊόντα για συσκευασία τροφίμων και χρήση σε καταστήματα

Σακουλάκια τροφίμων
μαλακού πολυαιθυλενίου
Σκεύη PET
Απορροφητικά
πανάκια κρεάτων