Λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον

Η συσκευασία και η μεταφορά προϊόντων είναι μια διαχρονική ανάγκη που καλύπτεται με ποικίλους τρόπους και αντίστοιχα υλικά. Στο πνεύμα της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος και ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην παραγωγική διαδικασία, η ΠΑΝΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ακολουθεί άριστες πρακτικές, με εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, επιλογή βιοδιαποικοδομήσιμων πρώτων υλών και υδατοδιαλυτών μελανιών, καθώς και εφαρμογή διεθνών προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ασφάλειας.

 

Τα βιοαποικοδομήσιμα / κομποστοποιήσιμα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα κατά EN 13432 και έχει μακρά εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό.

 

Ως επιστέγασμα των παραπάνω, η ΠΑΝΧΑΡΤ ΑΒΕΕ είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.

 

Στο κομμάτι των προϊόντων χάρτου, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων FSC-STD-40-004 V3.1, FSC-STD-50-001 V2.1 που πιστοποιούν τη διαχείριση χάρτου βάσει πρακτικών υπεύθυνης διαχείρισης των δασών μέσα από τη βιώσιμη δασοκομία.

 

Η πιστοποίηση FSC παρέχει τη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης διαχείρισης των δασών και κατανάλωσης προϊόντων που προέρχονται από το δάσος (όπως ξυλεία, χαρτί) επιτρέποντας στους μεν καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα που προστατεύουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη αξία και στις δε επιχειρήσεις να προσδίδουν αξία στα προϊόντα τους.

 

Τι είναι το FSC® (Forest Stewardship Council).

 

Ο Οργανισμός FSC® ιδρύθηκε το 1993 και είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των δασών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έργο του οργανισμού FSC® υποστηρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο από περιβαλλοντικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους αυτοχθόνων λαών και πολυάριθμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της δασοκομίας και της ξυλείας.

 

Τι σημαίνει βιώσιμη διαχείριση δασών;

 

- Τα δάση συντηρούνται σωστά και παραμένουν υγιή και παραγωγικά

- Η υλοτόμηση πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκαλείται βλάβη στο οικοσύστημα

- Οι περιοχές υλοτόμησης αναδασώνονται και συντηρούνται ώστε να διατηρήσουν το δάσος και τους περιβάλλοντες χώρους υγιείς, παραγωγικούς και βιώσιμους.


>

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.