Φιλμ

Σε ρολά, σε πολύ λεπτά πάχη για βιομηχανική χρήση, σε φύλλα, σε διάφορα πάχη και διαστάσεις

Πολυαιθυλενίου
πολύ λεπτό σε ρολά
Πολυαιθυλενίου
σε φύλλα
Με ανακυκλωμένο
υλικό
Βιοαποικοδομήσιμο
& κομποστοποιήσιμο
Μεμβράνες
τροφίμων
Stretch film
Συρρικνούμενο