προϊόντα

Σακούλες
Για μεταφορά τροφίμων και άλλων ειδών, σε διάφορα μεγέθη και χρώματα
Σάκοι
Σάκοι υψηλής ποιότητας, χύδην ή σε ρολό περφορέ
Φιλμ
Σε ρολά, σε πολύ λεπτά πάχη για βιομηχανική χρήση, σε φύλλα, σε διάφορα πάχη και διαστάσεις
Χαρτιά
Κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων
Είδη συσκευασίας
Διάφορα προϊόντα για συσκευασία τροφίμων και χρήση σε καταστήματα