προϊόντα

Σακούλες
Για μεταφορά τροφίμων και άλλων ειδών, σε διάφορα μεγέθη και χρώματα
Σάκοι
Σάκοι υψηλής ποιότητας, χύδην ή σε ρολό περφορέ
Φιλμ
Σε ρολά, σε πολύ λεπτά πάχη για βιομηχανική χρήση, σε φύλλα, σε διάφορα πάχη και διαστάσεις
Χαρτιά
Κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων
Είδη συσκευασίας
& σερβιρίσματος
Διάφορα προϊόντα για συσκευασία τροφίμων και χρήση σε καταστήματα