Ανακύκλωση

Η ανακύκλωση, βασική αρχή της κυκλικής οικονομίας, εξοικονομεί φυσικούς πόρους, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συμβάλει στη διαχείριση των αποβλήτων της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Υποστηρίζοντας την ανακύκλωση, η ΠΑΝΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. χρησιμοποιεί σε υψηλό ποσοστό ανακυκλωμένο υλικό στα προϊόντα της, ενώ διαθέτει σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης της βιομηχανικής φύρας της παραγωγικής διαδικασίας της.

Ανακύκλωση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας τα απορριπτόμενα υλικά συλλέγονται, ταξινομούνται και μετατρέπονται αντίστοιχα σε πρώτες ύλες και στην συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Η ανακύκλωση σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και παρακαταθήκη για το μέλλον μας. Η κυκλική οικονομία δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και διατήρησης των φυσικών πόρων. Παράλληλα, εντοπίζεται η ανάγκη για την καλλιέργεια μιας κουλτούρας που προάγει την ανακύκλωση στους πολίτες και όλους τους κοινωνικούς εταίρους αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει ως έννοια να μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει τρόπος ζωής.